A lighting prototype

Youngryun Cho, Lokesh Fulfagar, Laura Pedrosa, Wei-Chieh Wang